Menu Mijn account

Disclaimer

Home > Disclaimer

De website van De Nationale Rijles App bevat verschillende informatiebronnen zoals afbeeldingen, foto’s, teksten, cijfers, geluids- en/of videofragmenten, grafisch materiaal en links. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend.

De Nationale Rijles App spant zich in om de inhoud van de website actueel, volledig, correct en beschikbaar te houden. De Nationale Rijles App kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor onregelmatigheden in de actualiteit, volledig-, correct- en beschikbaarheid en sluit hieromtrent iedere aansprakelijkheid uit. Dit laatste geldt eveneens voor de websites waarnaar de Nationale Rijles App verwijst en websites die naar het De Nationale Rijles App verwijzen.

Het is niet toegestaan om door middel van scraping of enige andere wijze gegevens van de Nationale Rijles App website over te nemen.

De Nationale Rijles App kan de website en de inhoud daarvan op ieder moment en zonder aankondiging wijzigen en houdt zich het recht voor de website (tijdelijk) te beëindigen of ontoegankelijk te maken.

Nationale Rijles App website aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het tijdelijk (deels) niet beschikbaar en/of toeganglijk zijn van de website van de Nationale Rijles App.

Het is toegestaan een link naar de websites van de Nationale Rijles App op te nemen. Het is echter niet toegestaan om hierbij, dan wel anderszins, de suggestie te wekken van enige (commerciële) verbondenheid tussen de Nationale Rijles App en de (eigenaar en/of beheerder van de) betreffende website.

Bij het gebruik van (informatie op) de website dient de gebruiker juiste, volledige en actuele informatie te gebruiken en de (intellectuele eigendoms) rechten van de Nationale Rijles App te eerbiedigen. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden.

Het is derden niet toegestaan de Nationale Rijles App -logo te gebruiken, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Nationale Rijles App en slechts voor de vormgeving van de link naar de Nationale Rijles App website.