Menu Mijn account

Vraag naar rijbewijs neemt toe in alle categorien

Home > Nieuws > Vraag naar rijbewijs neemt toe in alle categorien

Over alle rijbewijscategorieën zijn in 2016 meer examens afgelegd dan in het jaar ervoor. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers die het CBR dinsdagochtend heeft gepubliceerd. Reden voor de stijging is de aantrekkende economie plus de groei van het aantal zeventien- en achttienjarigen. De keerzijde is de druk op de reserveringstermijnen: die blijft aanhouden tot in het tweede kwartaal.

Voor de categorieën auto, motor en bromfiets zag het CBR het aantal praktijkexamens en tussentijdse toetsen stijgenvan 582.000 naar ruim 608.000, een toename van 4,5 procent. Het CBR ziet enerzijds de verbeterde economie als oorzaak; anderzijds zijn er steeds meer jongeren die voor hun achttiende het rijbewijs willen halen.

Het afgelopen jaar zijn er 83.301 auto-examens afgenomen bij zeventienjarigen, in 2015 waren dat er 77.561. Daarmee nemen de zeventienjarigen inmiddels twintig procent van het aantal praktijkexamens voor de auto voor hun rekening. De slagingspercentages bleven verder vrijwel stabiel of stegen iets ten opzichte van 2015.


Laatste 6 nieuwsberichten