Menu Mijn account

Privacy

Home > Privacy

De Nationale Rijles App gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens die het in het kader van haar werkzaamheden over met name kandidaten en rijscholen vastlegt. De Nationale Rijles App houdt zich daarbij aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen. 

De Nationale Rijles App verzamelt en verwerkt alleen persoonsgegevens om de kwaliteit van haar dienst te optimaliseren. Of als de gebruiker toestemming heeft gegeven voor het gebruik van de gegevens. Daarbij verzameld en verwerkt de Nationale Rijles App niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk is voor het uiteindelijke doel. De Nationale Rijles App gebruikt de gegevens niet voor andere doelen dan waarvoor ze zijn verzameld. De Nationale Rijles App gebruikt de gegevens om inzichtelijk te maken in welk stadium de gebruiker verkeerd bij het behalen van het rijbewijs. Als gevolg kan de Nationale Rijles App doeltreffender de benodigde informatie verstrekken aan de gebruiker. De verzamelde gegevens zal niet langer bewaard worden dan strikt noodzakelijk. Om de gegevens te beschermen zijn passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de gegevens te beschermen.

Meer informatie over bescherming van persoonsgegevens vind je hier.